protest site

אינסטגרם נפרץ

אודות אינסטגרם נפרץ
המערכת לומדת את השאילתא שלך ומטה מוצגות תוצאות רלוונטיות. תיאור השאילתא יתווסף לאחר סיום הלמידה.
תכנים הקשורים ל"אינסטגרם נפרץ"
ג'ורדנה קטלר (צילום: עמית שעל, כלכליסט)
מנהלת מדיניות Meta.