protest site

פייסבוק נפרץ

אודות פייסבוק נפרץ
המערכת לומדת את השאילתא שלך ומטה מוצגות תוצאות רלוונטיות. תיאור השאילתא יתווסף לאחר סיום הלמידה.
תכנים הקשורים ל"פייסבוק נפרץ"
ג'ורדנה קטלר (צילום: עמית שעל, כלכליסט)
מנהלת מדיניות Meta.